MŁODZI LIDERZY SPOTYKAJĄ SIĘ W POLSCE

Auschwitz
11 may 2023

Od 14 do 18 maja część młodych liderów projektu TRACER spotka się w Polsce, aby poznać się nawzajem, podzielić się swoimi lokalnymi działaniami i odwiedzić Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Międzynarodowa grupa młodzieży z Portugalii, Włoch i Polski weźmie również udział 17 maja w międzynarodowym seminarium „Przejście przez Auschwitz. Podróż pamięci przez sztukę i przedmioty między przeszłością a teraźniejszością”, która odbędzie się w Krakowie we Włoskim Instytucie Kultury.

 

Read more

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM W KRAKOWIE

Conference Krakow
10 may 2023

Przez Auschwitz. Podróż pamięci przez sztukę i przedmioty między przeszłością a teraźniejszością” to tytuł międzynarodowego seminarium, które odbędzie się 17 maja o godz. 17.30 w Krakowie.

Wydarzenie, w którym biorą udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu, jest organizowane przez Włoski Instytut Kultury w Krakowie i jest otwarte dla zainteresowanej publiczności (nauczycieli, studentów, interesariuszy…).

Read more

MŁODZIEŻ ZAANGAŻOWANA W BADANIA I DOKUMENTACJĘ HISTORYCZNĄ

Research activities
06 may 2023

Praca 6 grup młodych liderów w ostatnich miesiącach była kontynuowana we Włoszech, Portugalii i Polsce. Młodzi ludzie prowadzą dogłębne kwerendy, badania i wszelkie działania dokumentacyjne na temat holokaustu i historii Romów.

W toku prac , każda grupa przeprowadziła również wywiady z kilkoma znaczącymi świadkami i ekspertami, w tym:

• przedstawicielami i działaczami lokalnych społeczności Sinti i Romów

• byłymi więźniami obozów koncentracyjnych lub krewnymi byłych więźniów obozów koncentracyjnych

Read more

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE DLA GRUP MŁODYCH LIDERÓW!

Tracer groups
07 feb 2023

Udało się utworzyć 6 lokalnych grup młodych liderów, które będą realizowały założenia projektu TRACER w zakresie gromadzenia informacji i dokumentacji związanej z historią Rom i Sinti. Działania będą koncentrowały się wokół tematyki Holocaustu, zagłady Romów (Porrajmos), a także na poszukiwaniu wspólnych cech łączących zarówno grupy Rom i Sinti między sobą i innymi społecznościami we współczesnej Europie.

Read more

KONFERENCJA INAUGURACYJNA WE FLORENCJI, WŁOCHY

Conference in Florence
25 oct 2022

Konferencja "Sztuka i kultura dla narracji i integracji. Prezentacja europejskiego projektu Trasformative Roma Art and Culture for European Remembrance" odbędzie się 25 października o godz. 16.30 na Uniwersytecie Florenckim (obiekt dydaktyczny la Torretta).

Read more

KONFERENCJA W BOLONII, WŁOCHY

International history festival
20 oct 2022

Konferencja „Sztuka i kultura romska dla historii Europy: od Porrajmos do obywatelstwa europejskiego. Sugestie z projektu TRACER ”jest częścią programu Międzynarodowego Festiwalu Historii i odbędzie się na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Bolońskiego w czwartek 20 października o godzinie 16.30.

Read more

News

PARTYCYPACYJNE WARSZTATY ZE STUDENTAMI NA TEMAT HOLOKAUSTU I LUDOBÓJSTWA ROMÓW

Didactic workshop
28 jun 2024

Rozwój projektu doprowadził do zaangażowania lokalnych grup w organizację warsztatów dydaktycznych na temat ludobójstwa Romów i Sinti podczas II wojny światowej dla   kilku klas uczniów w wieku od 12 do 16 lat . W trakcie warsztatów (10 godzin dla każdej klasy) różne lokalne grupy zaprojektowały partycypacyjne i interaktywne sposoby zaangażowania uczniów, wykorzystując filmy, bezpośrednie świadectwa, wywiady z członkami społeczności Romów i Sinti oraz relacje młodych liderów z ich podróży i doświadczeń w Auschwitz-Birkenau.

Read more

WYSTĘPY I WYDARZENIA ARTYSTYCZNE

Event_Modena
20 jun 2024

Od stycznia do czerwca 2024 roku młodzież zaangażowana w działalność projektu Tracer prezentowała produkty artystyczne stworzone podczas warsztatów na różnych publicznych wydarzeniach.

Read more

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ

training
31 may 2024

Ostatnie działania szkoleniowe projektu  Tracer obejmowały  nauczycieli i pracowników szkół w Polsce (Oświęcim), Portugalii (Braga i Figueira Da Foz) oraz we Włoszech (Bolonia, Florencja, Neapol).

Każda lokalna grupa składająca się z młodych liderów i przedstawicieli organizacji partnerskich przeprowadziła 10-godzinne  szkolenie, podczas którego poruszono różne tematy min.: historię Romów i Porrajmos, przełamywanie barier i  stereotypów, wspólne budowanie ścieżek walki z uprzedzeniami w teraźniejszości.

Read more

MŁODZI LUDZIE BIORĄ UDZIAŁ W WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH

artistic workshop
30 may 2024

W tych miesiącach we Włoszech (Modena, Firenze i Neapol), Polsce (Oświęcim) i Portugalii (Braga i Figueira da Foz) odbyły się warsztaty artystyczne.

W trakcie warsztatów  młodzi ludzi nauczyli się konkretnych technik artystycznych, które pomogły im zrealizować w swoich krajach i miastach produkt artystyczny (graffiti, broszura o historii Romów, teatr, krótki film animowany...) z przesłaniem antydyskryminacyjnym przydatnym do zachowania pamięci o Holocauście Romów i Sinti w Europie.

Read more