Date

W tych miesiącach grupy młodych liderów kontynuowały badania, zastanawiając się i ponownie opracowując treści historyczne zebrane w związku z Holokaustem i historią Romów.

Ich praca polegała na:

  • międzynarodowym przeglądzie bibliograficznym;
  • serią streszczeń  badanych tekstów historycznych (zrealizowanych przez grupę portugalską);
  • zasobach  internetowych dotyczących  historii Romów;
  • przeglądu bibliografii przydatnych materiałów (książek, stron internetowych, zasobów open access... ) w języku włoskim;
  • historycznym przeglądzie historii Romów (opracowany przez grupę polską);

Aby rozpowszechnić i wyeksponować materiały zebrane przez różne grupy, zostanie stworzony multimedialny dokument (web.doc) zawierający różne materiały (klipy wideo, zdjęcia, dokumenty itp.) wybrane przez samych młodych ludzi.

 

workshops