Date

Praca 6 grup młodych liderów w ostatnich miesiącach była kontynuowana we Włoszech, Portugalii i Polsce. Młodzi ludzie prowadzą dogłębne kwerendy, badania i wszelkie działania dokumentacyjne na temat holokaustu i historii Romów.

W toku prac , każda grupa przeprowadziła również wywiady z kilkoma znaczącymi świadkami i ekspertami, w tym:

• przedstawicielami i działaczami lokalnych społeczności Sinti i Romów

• byłymi więźniami obozów koncentracyjnych lub krewnymi byłych więźniów obozów koncentracyjnych

• ekspertami i historykami(nauczyciele, dyrektorami muzeów…)

• Artystami romskimi i nieromskimi

Filmy z wywiadów i zebrana dokumentacja będą wkrótce dostępne w dedykowanym obszarze tej witryny.

Research activities